คู่รักมหาภัย สงสาร อุ้มลูกหาห้องเช่า สุดท้ายทำแสบ เห็นแล้วร้องไห้หนักมาก

คู่รักมหาภัย สงสาร อุ้มลูกหาห้องเช่า สุดท้ายทำแสบ เห็นแล้วร้องไห้หนักมาก

คู่รักมหาภัย ไต้หวัน หอบลูกหาห้อิงพัก สุดท้ายเจ้าของห้องเช่าเห็นใจ อนุญาตให้เข้าพักจนโดนชิ่งค่าเช่า ขาดติดต่อ 2 เดือน พร้อมทิ้งห้องขยะไว้ให้ดูต่างหน้า เว็บไซต์ ETtoday รายงานเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นการระบุถึงเรื่องราวของห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ไต้หวัน ซึ่งเจ้าของห้องไม่สามารถติดต่อผู้เช่าซึ่งเป็นครอบครัวของคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งและลูกน้อยอีกหนึ่งคน โดยทั้งหมดขาดการติดต่อไปเเป็นเวลานาน 2 เดือน จนเจ้าของที่พักเเกิดผิดสังเหตุต้องมาตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น

ย้อนกลับไปวันที่เจ้าของห้องมาถึง ตอนแรกเมื่อใช้กุญแจไขเปิดประตู  

พบว่าส่วนที่ล็อกประตูพังเสียหาย จึงให้ช่างมาช่วยเปิด และเมื่อเข้าไปภายในตัวของเจ้าของที่ปล่อยเช่าที่พักอาศัยก็แทบล้มทั้งยืนเมื่อตเห็นสภาพห้องแสนรกและสกปรกมาก ๆ อยู่ต่อหน้าต่อตา โดยหลังจากเรื่องราวเกิดขึ้นทางเจ้าของห้องได้นำเรื่องราวมาเล่าบบนรโลกออนไลน์ ถึงประสบการณ์ที่เจอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ทำธุรกิจปล่อยเช่าที่พัก

ย้อนกลับไปวันที่เจ้าของห้องมาถึง ตอนแรกเมื่อใช้กุญแจไขเปิดประตู  พบว่าส่วนที่ล็อกประตูพังเสียหาย จึงให้ช่างมาช่วยเปิด และเมื่อเข้าไปภายในตัวของเจ้าของที่ปล่อยเช่าที่พักอาศัยก็แทบล้มทั้งยืนเมื่อตเห็นสภาพห้องแสนรกและสกปรกมาก ๆ อยู่ต่อหน้าต่อตา โดยหลังจากเรื่องราวเกิดขึ้นทางเจ้าของห้องได้นำเรื่องราวมาเล่าบบนรโลกออนไลน์ ถึงประสบการณ์ที่เจอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ทำธุรกิจปล่อยเช่าที่พัก

โดยเจ้าของห้องผู้น่าสงสารท่านนี้ เล่าว่า ที่ตัดสนิิใจให้คู่รักสยองนี้เข้ามาพักด เพราะเห็นว่ามีลูกน้อยมาด้วยจึงใจอ่ออน ยอมให้เข้าพัก แต่สุดท้ายก็อย่างที่กล้่าวในคตอนแรกว่าไม่สามาถติดต่อได้ และค้างค่าเช่า ส่วนตอนที่เข้าไปตรวจห้องก็เจอทั้งขยะจำนวนมากเกลื่อน รกเต็มห้อง ของใช้ส่วนตัวถูกทิ้งไว้ ถุงพลาสติก ภาชนะบรรจุอาหาร วางกองเรี่ยราด ห้องน้ำมีกระดาษชำระวางกองสูงเป็นภูเขา คราบความสกปรกเกาะปกคลุมเต็มพื้นและผนัง คล้ายกับสถานที่แห่งนี้ชขาดการดูแลและรักษาความสะอาดมานานหลายปี

ในรายงานระบุว่า เจ้าของห้องเช่า ได้พยายามติดต่อคู่รักทิ้งห้องนี้อยู่หลายครั้งจนสำเร็จ แต่กลับได้คำตอบจากคู่รักว่าได้ย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้ว ได้ยินดังนั้นเจ้าของห้องเกิดอารมณ์โมโหหนักขึ้นไปอีก ขอให้พวกเขากลับมาทำความสะอาดและนำขยะไปทิ้ง แต่สุดท้ายก็ไม่มีรายงายแน่ชัดว่า พวกเขาทั้งสองยอมกลับมาทำความสะอาดห้องตามที่ได้รับกา่รเรียกร้องหรือไม่

สถานทูตไทย ณ เกาหลีใต้ เตือน ปชช. ห้ามนำ กัญชา เข้าประเทศ

สถานทูตไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เตือนประชาชน ห้ามนำ กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเข้าประเทศ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเตือนประชาชนที่มีแผนจะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ ว่าด้วยเรื่องของกัญชา หลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ย้ำห้ามนำกัญชา กัญชง เข้าประเทศ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

ข้อความระบุว่า “ประกาศ ! เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต  ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้

สำหรับผู้ลักลอบนำเข้า – จำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือ ตลอดชีวิ ปลูกหรือจำหน่าย – จำคุกอย่างน้อย 1 ปี

มีไว้ครอบครองหรือเสพ – จำคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก”

ทั้งนี้เกาหลีใต้ไม่ใช่ชาติแรกที่ออกเตือนในลักษณะดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้สถานทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ของประเทศอินโดนีเซีย ก็ได้ออกมาเตือน พร้อมระบุว่าโทษสูงสุดในการนำกัญชาเข้าประเทศคือประหารชีวิต

เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้ครอบคลุมรถไฟฟ้าสายอื่นและเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางการตลาดของตั๋วโดยสารร่วม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประทศไทยจึงได้จัดทำร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. ….

คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่าโดยสารร่วม

ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ค่าโดยสาร MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และอัตราค่าโดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้

ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ตามวิธีการในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยอัตราค่าโดยสารใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 43 บาท โดยสถานีที่ 6, 9 , 11 และ 12 ขึ้นไป จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท อีกทั้ง ยังกำหนดให้คณะกรรมการ รฟม. อาจประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสาร เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า